Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. veljače 2020. uputio Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Njemačka) – AR protiv Stadt Pforzheim

(predmet C-56/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Visoki upravni sud Bavarske, Njemačka Baden-Württemberga)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: AR

Tuženik: Stadt Pforzheim

Prethodno pitanje

Protive li se pravu Unije, osobito Direktivi 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama1 odredbe nacionalnog prava u skladu s kojima uslijed odluke o odbijanju priznanja valjanosti u smislu članka 11. stavka 4. drugog podstavka Direktive 2006/126/EZ stranu vozačku dozvolu Zajednice u obliku kartice koja pripada osobi koja nema uobičajeno boravište u tuzemstvu odmah treba dostaviti tuzemnom nadležnom tijelu kako bi to tijelo u vozačku dozvolu unijelo napomenu o nepostojanju prava na upravljanje vozilom u tuzemstvu, a ta se napomena (o zabrani vožnje) na vozačku dozvolu Zajednice u obliku kartice unosi stavljanjem crvenog, kosom crtom precrtanog slova „D” u polje 13 (na primjer u obliku naljepnice)?

____________

1     SL 2006., L 403, str. 18.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 107. i ispravak SL 2016., L 169, str. 18.