Language of document :

2020 m. vasario 4 d. Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje AR / Stadt Pforzheim

(Byla C-56/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas ir apeliantas: AR

Atsakovas ir kita apeliacinio proceso šalis: Stadt Pforzheim

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisei, visų pirma 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų1 prieštarauja nacionalinės teisės nuostatos, pagal kurias vadovaudamasis sprendimu dėl galiojimo nepripažinimo, kaip jis suprantamas pagal Direktyvos 2006/126/EB 11 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą, įprastinės gyvenamosios vietos šalyje neturintis asmuo turi nedelsdamas pateikti savo užsienyje išduotą Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo kortelę kompetentingai šalies institucijai, kad ši galėtų padaryti vairuotojo pažymėjime įrašą apie teisės vairuoti šalyje neturėjimą; pastaba (apie draudimą vairuoti) Bendrijos pavyzdžio vairuotojo pažymėjimo kortelėje paprastai turi būti pateikiama kaip raudona įstrižai perbraukta raidė „D“ 13 vietoje (pvz., priklijuojant lipduką)?

____________

1 OL L 403, 2006, p. 18.