Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. februārī iesniedza Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Vācija) – AR/Stadt Pforzheim

(Lieta C-56/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Pamatlietas puses

Prasītāja: AR

Atbildētāja: Stadt Pforzheim

Prejudiciālais jautājums

Vai ar Savienības tiesībām, it īpaši ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām 1 , netiek pieļautas tādas valsts tiesību normas, saskaņā ar kurām, pieņemot lēmumu par vadīšanas tiesību atņemšanu Direktīvas 2006/126 11. panta 4. punkta otrās daļas izpratnē, personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta nav valsts teritorijā, citā dalībvalstī izdotā Kopienas vadītāja apliecība ir nekavējoties jāiesniedz valsts lēmējiestādei, lai tā uz vadītāja apliecības varētu ietvert norādi par transportlīdzekļa vadīšanas aizliegumu valsts teritorijā; šāda norāde par vadīšanas aizliegumu parasti tiek veikta uz Kopienas vadītāja apliecības izvietojot ar sarkanu, slīpu svītru pārsvītrotu “D” 13. informācijas laukā (piemēram, uzlīmes veidā)?

____________

1 OV 2006, L 403, 18. lpp.