Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Nemčija) 4. februarja 2020 – AR/Stadt Pforzheim

(Zadeva C-56/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnik: AR

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Stadt Pforzheim

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali pravo Unije, zlasti Direktiva 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o vozniških dovoljenjih1 , nasprotuje predpisom nacionalnega prava, v skladu s katerimi je treba v primeru odločitve o nepriznavanju v smislu člena 11(4), drugi pododstavek, Direktive 2006/126/ES nacionalnemu organu, ki odloča, nemudoma predložiti tujo kartico vozniškega dovoljenja Skupnosti osebe, ki v tej državi nima običajnega prebivališča zato, da ta na vozniškem dovoljenju zaznamuje manjkajočo upravičenost za vožnjo na nacionalnem ozemlju; zaznamek (o prepovedi) se na kartici vozniškega dovoljenja Skupnosti praviloma opravi z namestitvijo rdečega, prečno prečrtanega „D“ v polju 13 (na primer v obliki nalepke)?

____________

1 UL 2006, L 403, str. 18.