Language of document :

2020. április 23-án benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra Portugál Köztársaság

(C-169/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: M. França és C. Perrin meghatalmazottak)

Alperes: Portugál Köztársaság

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság

állapítsa meg, hogy a Portugál Köztársaság nem tett eleget az Európai Unió működéséről szóló szerződés 110. cikkéből eredő kötelezettségeinek, mivel a regisztrációs adó kiszámításakor a Portugál Köztársaságba bevitt és más tagállamokban vásárolt használt gépjárművekre alkalmazandó érték meghatározása során nem írta le a környezetvédelmi tényező értékcsökkenését.

a Portugál Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A szóban forgó portugál szabályozás megkülönböztetést alkalmaz az importált gépjárműveket és a hasonló belföldi járműveket terhelő adó között. A hatályban lévő részletszabályok és számítási mód eredményeképpen az importált gépjárműveket terhelő adó szinte mindig magasabb.

Ez a helyzet annál is inkább aggodalomra ad okot, mivel ellentétben áll a Bíróság ítélkezési gyakorlatával: a más tagállamokban vásárolt használt gépjárművekre vonatkozó adó kiszámításával kapcsolatos portugál szabályozás már több kötelezettségszegési eljárás, illetve a Bíróság több ítéletének tárgyát képezte.

A portugál szabályozás nem biztosítja, hogy a más tagállamokban vásárolt használt gépjárművekre olyan összegű adót vessenek ki, amely nem haladja meg a hasonló belföldi használt gépjárművekre kivetett adót. Erre az ad magyarázatot, hogy a 2016. évi jogszabály-módosítás eredményeképpen a használt gépjármű értékének kiszámításakor figyelembe vett környezetvédelmi tényező értékcsökkenését nem írták le.

Ebből pedig az következik, hogy a nemzeti szabályozás által elfogadott avultatási táblázat alapján nem becsülhető meg észszerűen a behozott használt gépjármű tényleges értéke. Következésképpen az importált használt gépjárműre kivetett regisztrációs adó meghaladja a Portugáliában már nyilvántartásba vett, hasonló használt gépjármű után fizetendő adót, ami sérti az EUMSZ 110. cikket és a Bíróság ítélkezési gyakorlatát.

____________