Language of document :

2020 m. balandžio 23 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Portugalijos Respublika

(Byla C-169/20)

Proceso kalba: portugalų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama M. França ir C. Perrin

Atsakovė: Portugalijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad neatsižvelgusi į automobilių nuvertėjimą apskaičiuojant aplinkosaugos elemento vertę, taikytiną naudotiems automobiliams, atvežtiems į Portugalijos Respubliką ir įsigytiems kitose valstybėse narėse, siekiant apskaičiuoti registracijos mokestį, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 110 straipsnį.

Priteisti iš Portugalijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Aptariamuose Portugalijos teisės aktuose įtvirtinta diskriminacija apmokestinant importuotus automobilius, palyginti su tokiais pačiais nacionaliniais automobiliais. Galiojanti mokesčio apskaičiavimo tvarka ir forma beveik visuomet lemia tai, kad importuotas automobilis yra apmokestinamas didesniu mokesčiu.

Tokia situacija neramina, nes ji prieštarauja Teisingumo Teismo jurisprudencijai: Portugalijos teisės aktai dėl kitose valstybėse narėse įsigytiems naudotiems automobiliams taikomo mokesčio apskaičiavimo jau buvo nagrinėti kituose procesuose dėl įsipareigojimų neįvykdymo ir dėl jų jau priimti įvairūs Teisingumo Teismo sprendimai.

Portugalijos teisės aktai neužtikrina, kad kitose valstybėse narėse įsigytiems naudotiems automobiliams netaikomas didesnis mokestis, palyginti su tokiais pačiais nacionaliniais automobiliais. Tai paaiškinama tuo, kad po 2016 m. teisės aktų pakeitimų aplinkosaugos elementas, kuris naudojamas apskaičiuojant automobilio vertę, taikomas neatsižvelgiant į nusidėvėjimo vertę.

Iš to matyti, kad nacionalinės teisės aktuose įtvirtinta nusidėvėjimo lentelė nelemia pagrįsto vertės priartėjimo prie importuoto naudoto automobilio faktinės vertės. Vadinasi, suma, sumokėta įregistruojant importuotą naudotą automobilį, yra didesnė nei sumokėtoji už Portugalijoje jau įregistruotą naudotą automobilį, o tai reiškia įsipareigojimų neįvykdymą pagal SESV 110 straipsnį ir Teisingumo Teismo jurisprudenciją.

____________