Language of document :

Beroep ingesteld op 23 april 2020 – Europese Commissie / Portugese Republiek

(Zaak C-169/20)

Procestaal: Portugees

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: M. França en C. Perrin, gemachtigden)

Verwerende partij: Portugese Republiek

Conclusies

vaststellen dat de Portugese Republiek, door de milieucomponent bij de berekening van de waarde van in andere lidstaten aangekochte en op het grondgebied van de Portugese Republiek binnengebrachte tweedehandsvoertuigen niet af te schrijven met het oog op de berekening van de registratiebelasting, niet heeft voldaan aan de krachtens artikel 110 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op haar rustende verplichtingen;

de Portugese Republiek verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

De aan de orde zijnde Portugese wetgeving discrimineert tussen de belasting over een geïmporteerd voertuig en de belasting over een gelijksoortig nationaal voertuig. Op basis van de thans geldende berekeningsmethode en -wijze wordt over een geïmporteerd voertuig bijna altijd een hogere belasting geheven.

Deze situatie is des te zorgwekkender omdat zij in strijd is met de vaste rechtspraak van het Hof van Justitie: de Portugese wetgeving met betrekking tot de berekening van de belasting over in andere lidstaten aangekochte tweedehandsvoertuigen heeft reeds eerder geleid tot niet-nakomingsprocedures en tot verschillende arresten van het Hof.

De Portugese wetgeving waarborgt niet dat vanuit andere lidstaten geïmporteerde tweedehandsvoertuigen niet hoger worden belast dan gelijksoortige binnenlandse tweedehandsvoertuigen. Dit kan worden verklaard door het feit dat de milieucomponent die wordt gebruikt om de waarde van een tweedehandsvoertuig te berekenen, niet wordt afgeschreven ten gevolge van een wetswijziging in 2016.

Dit heeft tot gevolg dat de in de nationale wetgeving vastgestelde afschrijvingstabel niet leidt tot een redelijke schatting van de werkelijke waarde van een geïmporteerd tweedehandsvoertuig. Bijgevolg is het bedrag dat wordt betaald om een geïmporteerd tweedehandsvoertuig te registreren, hoger dan het bedrag voor een gelijksoortig tweedehandsvoertuig dat reeds in Portugal is geregistreerd, wat in strijd is met artikel 110 VWEU en met de rechtspraak van het Hof.

____________