Language of document :

Acțiune introdusă la 23 aprilie 2020 – Comisia Europeană/Republica Portugheză

(Cauza C-169/20)

Limba de procedură: portugheza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: M. França și C. Perrin, agenți)

Pârâtă: Republica Portugheză

Concluziile reclamantei

Reclamanta solicită Curții:

constatarea că Republica Portugheză nu și-a îndeplinit obligațiile care îi incumbă în temeiul articolului 110 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prin faptul că, în cadrul calculării taxei de înmatriculare, nu a ținut seama de pierderea de valoare a componentei ecologice în calculul valorii aplicabile vehiculelor uzate introduse pe teritoriul statului menționat și achiziționate în alte state membre;

obligarea Republicii Portugheze la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Legislația portugheză în cauză stabilește o discriminare între taxa aplicabilă unui vehicul importat și cea aplicabilă unui vehicul național similar. Modalitățile și formula de calcul în vigoare determină ca taxa aplicabilă vehiculului importat să fie aproape întotdeauna mai mare.

Această situație este cu atât mai preocupantă cu cât ea este contrară jurisprudenței constante a Curții: legislația portugheză referitoare la calculul taxei aplicabile vehiculelor uzate achiziționate în alte state membre a făcut deja obiectul unor proceduri anterioare în neîndeplinirea obligațiilor și al mai multor hotărâri ale Curții.

Legislația portugheză nu garantează că vehiculele uzate importate din alte state membre sunt supuse unei taxe cu un cuantum care nu depășește taxa aplicabilă vehiculelor uzate naționale similare. Aceasta se poate explica prin faptul că, urmare a modificării legislației în anul 2016, componenta ecologică utilizată pentru calcularea valorii unui vehicul uzat nu a fost aplicată cu luarea în considerare a deprecierii.

Din ceea ce precedă rezultă că tabelul de depreciere adoptat prin legislația portugheză nu determină o aproximare rezonabilă a valorii reale a vehiculului uzat importat. În consecință, cuantumul plătit pentru înmatricularea unui vehicul uzat importat îl depășește pe cel referitor la un vehicul uzat similar deja înmatriculat în Portugalia, fapt care constituie o încălcare a articolului 110 TFUE și a jurisprudenței Curții.

____________