Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Bundesverwaltungsgericht (Γερμανία) στις 24 Φεβρουαρίου 2020 - LW κατά Bundesrepublik Deutschland

(Υπόθεση C-91/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Bundesverwaltungsgericht

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα και αναιρεσείουσα: LW

Καθής και αναιρεσίβλητη: Bundesrepublik Deutschland (Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας)

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 3 της οδηγίας 2011/95/ΕΕ1 την έννοια ότι αντίκειται σε νομοθετική διάταξη κράτους μέλους δυνάμει της οποίας πρέπει να χορηγείται παράγωγο καθεστώς πρόσφυγα σε ανήλικο και άγαμο τέκνο προσώπου στο οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα (στο πλαίσιο της προστασίας των μελών της οικογενείας των προσφύγων) ακόμη και αν το εν λόγω τέκνο –μέσω του έτερου γονέα– έχει σε κάθε περίπτωση και την ιθαγένεια άλλης χώρας η οποία δεν ταυτίζεται με τη χώρα καταγωγής του πρόσφυγα και υπό την προστασία της οποίας δύναται να θέσει εαυτό;

Έχει το άρθρο 23, παράγραφος 2, της οδηγίας 2011/95/ΕΕ την έννοια ότι ο περιορισμός κατά τον οποίον στα μέλη της οικογένειας πρέπει να αναγνωρίζεται δικαίωμα επί των ευεργετημάτων που προβλέπονται στα άρθρα 24 έως 35 της οδηγίας αυτής μόνον εφόσον τούτο συνάδει με το προσωπικό νομικό καθεστώς του μέλους της οικογένειας, απαγορεύει, υπό τις περιγραφόμενες στο πρώτο ερώτημα περιστάσεις, τη χορήγηση στο ανήλικο τέκνο παράγωγου καθεστώτος πρόσφυγα;

Έχει σημασία για την απάντηση στο πρώτο και στο δεύτερο ερώτημα το κατά πόσον είναι εφικτό και εύλογο για το τέκνο και τους γονείς του να εγκατασταθούν στη χώρα της οποίας την ιθαγένεια έχουν το τέκνο και η μητέρα του, υπό την προστασία της οποίας δύνανται να θέσουν εαυτούς και η οποία δεν ταυτίζεται με τη χώρα καταγωγής του πρόσφυγα (πατέρα), ή αρκεί το ότι η οικογενειακή ενότητα εντός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας μπορεί να διασφαλισθεί βάσει των ρυθμίσεων της νομοθεσίας περί δικαιώματος διαμονής;

____________

1 Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011 , σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (EE 2011, L 337, σ. 9).