Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesverwaltungsgericht (Germania) la 24 februarie 2020 – LW/Republica Federală Germania

(Cauza C-91/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Recurentă-reclamantă: LW

Intimată-pârâtă: Republica Federală Germania

Întrebările preliminare

Articolul 3 din Directiva 2011/95/UE1 trebuie interpretat în sensul că se opune unei dispoziții a unui stat membru în temeiul căreia copilului minor celibatar al unei persoane căreia i-a fost acordat statutul de refugiat trebuie să i se acorde un statut de refugiat derivat din acesta (așa-numita protecție pentru refugiații membri de familie) și în cazul în care acest copil are – prin intermediul celuilalt părinte – și cetățenia altui stat care nu este identic cu țara de origine a refugiatului și de a cărui protecție poate beneficia?

Articolul 23 alineatul (2) din Directiva 2011/95/UE trebuie interpretat în sensul că limitarea potrivit căreia dreptul membrilor de familie la beneficiile prevăzute la articolele 24-35 din această directivă trebuie acordat numai în măsura în care acest lucru este compatibil cu statutul juridic personal al membrului de familie se opune acordării în favoarea copilului minor, în împrejurările descrise la prima întrebare, a statutului de refugiat derivat din statutul refugiatului recunoscut?

Pentru răspunsul la prima și la a doua întrebare este important dacă pentru copil și părinții săi este posibil și rezonabil să își stabilească reședința în țara a cărei cetățenie o au copilul și mama sa, de a cărei protecție aceștia pot beneficia și care nu este identică cu țara de origine a refugiatului (a tatălui) sau este suficient ca unitatea familială să fie menținută pe teritoriul federal pe baza dispozițiilor dreptului de ședere?

____________

1 Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO 2011, L 337, p. 9).