Language of document :

Преюдициално запитване от Amtsgericht Düsseldorf (Германия), постъпило на 24 декември 2019 г. — Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Дело C-939/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Amtsgericht Düsseldorf

Страни в главното производство

Ищец: Flightright GmbH

Ответник: Eurowings GmbH

Делото е решено с определение на Съда на Европейския съюз (осми състав) от 30 април 2020 г.

____________