Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Amtsgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 24.12.2019 – Flightright GmbH v. Eurowings GmbH

(asia C-939/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Amtsgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Flightright GmbH

Vastaaja: Eurowings GmbH

Asia ratkaistiin unionin tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) 30.4.2020 antamalla määräyksellä.

____________