Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. decembrī iesniegusi Amtsgerichts Düsseldorf (Vācija) - Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(Lieta C-939/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Amtsgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Prasītāja: Flightright GmbH

Atbildētāja: Eurowings GmbH

Lieta tika izlemta ar Eiropas Savienības Tiesas (astotā palāta) 2020. gada 30. aprīļa rīkojumu.

____________