Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Amtsgericht Düsseldorf (Nemecko) 24. decembra 2020 – Flightright GmbH/Eurowings GmbH

(vec C-939/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Amtsgericht Düsseldorf

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Flightright GmbH

Žalovaná: Eurowings GmbH

O veci sa rozhodlo rozhodnutím Súdneho dvora Európskej únie (ôsma komora) z 30. apríla 2020.

____________