Language of document :

Tužba podnesena 14. travnja 2020. – Europska komisija protiv Vijeća Europske unije

(predmet C-161/20)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls, agenti)

Tuženik: Vijeće Europske unije

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Suda zahtijeva da:

poništi Odluku Vijeća1 iz Coreperovog akta od 5. veljače 2020., kojom se potvrđuje podnesak upućen Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) o uvođenju smjernica o životnom ciklusu za procjenu emisija stakleničkih plinova održivih alternativnih goriva „od izvora do spremnika”, s ciljem njegova prosljeđivanja IMO-u od strane Predsjedništva Vijeća u ime država članica i Komisije;

održi na snazi učinke te odluke;

naloži Vijeću Europske unije snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Tužba za poništenje koju je podnijela Komisija odnosi se na Odluku Vijeća iz Coreperovog akta od 5. veljače 2020., kojom se potvrđuje podnesak upućen Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) o uvođenju smjernica o životnom ciklusu za procjenu emisija stakleničkih plinova održivih alternativnih goriva „od izvora do spremnika” (podnesak o stakleničkim plinovima), s ciljem njegova prosljeđivanja IMO-u od strane Predsjedništva Vijeća u ime država članica i Komisije.

U prilog svojoj tužbi, Komisija ističe dva tužbena razloga.

Kao prvo, Komisija smatra da se odlukom Vijeća povređuje isključiva nadležnost Unije iz članka 3. stavka 2. UFEU-a. Naime, Unija ima isključivu nadležnost u području obuhvaćenom podneskom o stakleničkim plinovima u smislu članka 3. stavka 2. UFEU-a jer je to područje u velikoj mjeri obuhvaćeno zajedničkim pravilima primjenjivima na situacije unutar EU-a u smislu ustaljene sudske prakse Suda.

Kao drugo, Komisija smatra da se odlukom Vijeća povređuju institucijske ovlasti Komisije iz članka 17. stavka 1. UEU-a jer samo Komisija ima pravo djelovati u ime Unije i osigurati njezino vanjsko predstavljanje.

____________

1 Dokument Vijeća ST 6287/20 od 24. veljače 2020.