Language of document :

2020. április 14-én benyújtott kereset – Európai Bizottság kontra az Európai Unió Tanácsa

(C-161/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls, meghatalmazottak)

Alperes: Az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Bíróság:

semmisítse meg azon, a Coreper 2020. február 5-i aktusában foglalt tanácsi határozatot,1 amely jóváhagyja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) történő előterjesztést a fenntartható alternatív üzemanyagok üvegházhatású gázai kitermeléstől a felhasználásig terjedő kibocsátásainak értékeléséhez szükséges, életciklusokra vonatkozó útmutatók bevezetése tekintetében, az IMO részére a Tanács elnöksége által a tagállamok és a Bizottság nevében történő megküldés céljából;

tartsa fenn a határozat joghatásait;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A Bizottság által benyújtott megsemmisítés iránti kereset tárgya a Coreper 2020. február 5-i aktusában foglalt tanácsi határozat, amely jóváhagyja a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) történő előterjesztést a fenntartható alternatív üzemanyagok üvegházhatású gázai kitermeléstől a felhasználásig terjedő kibocsátásainak értékeléséhez szükséges, életciklusokra vonatkozó útmutatók bevezetése tekintetében, az IMO részére a Tanács elnöksége által a tagállamok és a Bizottság nevében történő megküldés céljából.

Keresete alátámasztása érdekében a Bizottság két jogalapra hivatkozik.

A Bizottság úgy véli először is, hogy a tanácsi határozat sérti az Unió EUMSZ 3. cikk (2) bekezdése szerinti kizárólagos jogkörét. Az Unió ugyanis az EUMSZ 3. cikk (2) bekezdésének értelmében kizárólagos hatáskörrel rendelkezik az üvegházhatású gázokra vonatkozó előterjesztéssel érintett területen, mivel ez a terület a Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint nagyrészt az EU-n belüli helyzetekre alkalmazandó közös szabályok hatálya alá tartozik.

A Bizottság másodszor úgy véli, hogy a tanácsi határozat sérti a Bizottság EUSZ 17. cikk (1) szerinti intézményi előjogait, mert kizárólag a Bizottság jogosult az Unió nevében eljárni és biztosítani annak külső képviseletét.

____________

1 2020. február 24-i ST 6287/20 tanácsi dokumentum.