Language of document :

Acțiune introdusă la 14 aprilie 2020 – Comisia Europeană/Consiliul Uniunii Europene

(Cauza C-161/20)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: J.-F. Brakeland, E. Georgieva, S. L. Kalėda, W. Mölls, agenți)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Concluziile reclamantei

anularea deciziei Consiliului1 , cuprinsă în actul Coreper din 5 februarie 2020, prin care s-a autorizat contribuția adresată Organizației Maritime Internaționale (IMO) în ceea ce privește introducerea de orientări referitoare la ciclul de viață pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră „de la sursa combustibililor la rezervor” a combustibililor alternativi durabili, în vederea transmiterii lor de către președinția Consiliului către IMO în numele statelor membre și al Comisiei;

menținerea efectelor deciziei;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Acțiunea în anulare formulată de Comisie privește o decizie a Consiliului, cuprinsă în actul Coreper din 5 februarie 2020, prin care s-a autorizat contribuția adresată Organizației Maritime Internaționale (IMO) în ceea ce privește introducerea de orientări referitoare la ciclul de viață pentru estimarea emisiilor de gaze cu efect de seră „de la sursa combustibililor la rezervor” a combustibililor alternativi durabili (contribuția OGES), în vederea transmiterii lor de către președinția Consiliului către IMO în numele statelor membre și al Comisiei.

În susținerea acțiunii formulate, Comisia invocă două motive.

În primul rând, Comisia consideră că decizia Consiliului încalcă competența exclusivă a Uniunii în temeiul articolului 3 alineatul (2) TFEU. Astfel, Uniunea are competență exclusivă în domeniul vizat de contribuția OGES în sensul articolului 3 alineatul (2) TFUE, întrucât acest domeniu este acoperit în mare parte de normele comune aplicabile situațiilor interne Uniunii în sensul jurisprudenței constante a Curții.

În al doilea rând, Comisia consideră că decizia Consiliului îi încalcă prerogativele instituționale în temeiul articolului 17 alineatul (1) TUE, întrucât numai Comisia este autorizată să acționeze în numele Uniunii și să asigure reprezentarea Uniunii pe plan extern.

____________

1 Documentul ST 6287/20 al Consiliului din 24 februarie 2020.