Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) 12. märtsil 2020 – JS versus Câmara Municipal de Gondomar

(kohtuasi C-135/20)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Supremo Tribunal Administrativo

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: JS

Vastustaja: Câmara Municipal de Gondomar

Eelotsuse küsimused

Kas liidu õigust, eelkõige nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP)1 sõlmitud raamkokkuleppe klauslit 5, tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on ametiasutuste sõlmitud tähtajaliste töölepingute muutmine tähtajatuteks töölepinguteks igal juhul keelatud?

2.    Kas direktiivi 1999/70/EÜ tuleb tõlgendada nii, et see kehtestab lepingute muutmise kui ainsa viisi, kuidas vältida järjestikuste tähtajaliste töölepingute kasutamise kuritarvitamist?

____________

1 Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).