Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 12.3.2020 – JS v. Câmara Municipal de Gondomar

(asia C-135/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Valittaja: JS

Vastapuoli: Câmara Municipal de Gondomar

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko Euroopan unionin oikeutta ja erityisesti Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annetun neuvoston direktiivin 1999/70/EY1 liitteenä olevan puitesopimuksen 5 lauseketta tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa kielletään ehdottomasti muuntamasta julkisten elinten tekemiä määräaikaisia työsopimuksia toistaiseksi voimassa oleviksi työsopimuksiksi?

Onko direktiiviä 1999/70/EY tulkittava siten, että siinä edellytetään sopimusten muuntamista ainoana keinona estää perättäisten määräaikaisten työsopimusten väärinkäytökset?

____________

1 Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön (EAY), Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön (UNICE) ja julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) tekemästä määräaikaista työtä koskevasta puitesopimuksesta 28.6.1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/70/EY (EYVL 1999, L 175, s. 43).