Language of document :

A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2020. március 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – JS kontra Câmara Municipal de Gondomar

(C-135/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálatot kérelmező fél: JS

Ellenérdekű fél: Câmara Municipal de Gondomar

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni az európai uniós jogot, különösen az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv1 mellékletét képező keretmegállapodás 5. szakaszát, hogy azzal ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, amely minden esetben tiltja az állami szervek által kötött, határozott időre szóló munkaszerződések határozatlan idejű munkaszerződésekké alakítását?

Úgy kell-e értelmezni az 1999/70/EK irányelvet, hogy az a szerződések átalakítását csupán akkor engedi meg, ha egyedül e módon kerülhetők el a határozott időre szóló munkaszerződések egymást követő alkalmazásából eredő visszaélések?

____________

1 Az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.).