Language of document :

2020 m. kovo 12 d. Supremo Tribunal Administrativo (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje JS / Câmara Municipal de Gondomar

(Byla C-135/20)

Proceso kalba: portugalų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Supremo Tribunal Administrativo

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: JS

Kita kasacinio proceso šalis: Câmara Municipal de Gondomar

Prejudiciniai klausimai

1.        Ar Europos Sąjungos teisę, visų pirma Bendrojo susitarimo, išdėstyto 1999 m. birželio 28 d. Tarybos Direktyvos 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis1 priede, 5 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį draudžiami nacionalinės teisės aktai, visais atvejais draudžiantys viešųjų subjektų sudarytas terminuotas darbo sutartis pakeisti neterminuotomis darbo sutartimis?

2.    Ar Direktyvą 1999/70/EB reikia aiškinti taip, kad pagal ją sutarčių keitimas privalomas kaip vienintelis sprendimas siekiant išvengti piktnaudžiavimo paeiliui sudarant terminuotas darbo sutartis?

____________

1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (OL L 175, p. 43; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 3 t., p. 368).