Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Supremo Tribunal Administrativo (Portugalia) la 12 martie 2020 – JS/Câmara Municipal de Gondomar

(Cauza C-135/20)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Supremo Tribunal Administrativo

Părțile din procedura principală

Recurentă: JS

Intimată: Câmara Municipal de Gondomar

Întrebările preliminare

Dreptul Uniunii Europene, în special articolul 5 din acordul-cadru anexat la Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP1 , trebuie interpretat în sensul că se opune unei reglementări naționale care interzice în orice caz transformarea contractelor de muncă pe durată determinată încheiate de entități publice în contracte de muncă pe durată nedeterminată?

Directiva 1999/70/CE trebuie interpretată în sensul că impune transformarea contractelor drept unica modalitate de a evita abuzurile rezultate din utilizarea contractelor de muncă pe durată determinată succesive?

____________

1 Directiva 1999/70/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 privind acordul-cadru cu privire la munca pe durată determinată, încheiat între CES, UNICE și CEEP (JO 1999, L 175, p. 43, Ediție specială, .05/vol. 5, p. 129).