Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Gliwicach (Poola) 5. märtsil 2020 – D. Spółka Akcyjna versus W. Zrt

(kohtuasi C-127/20)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Põhikohtuasja pooled

Hageja: D. Spółka Akcyjna

Kostja: W. Zrt

Eelotsuse küsimus

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/911 , artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja, kelle õhusõiduk põrkas kokku linnuga, on lendude kavandamisel rotatsioonisüsteemis kohustatud mõistlike meetmete raames arvestama sisse ajareservi, mis on piisav nõutud ohutuse kontrolli tegemiseks?

Eitava vastuse korral aga:

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91, artikli 5 lõiget 3 tuleb tõlgendada nii, et lennuettevõtja, kelle õhusõiduk põrkas kokku linnuga, on kohustatud mõistlike meetmete raames määrama teeninduskava või meeskonna koosseisu selliselt, et see oleks lennu alustamiseks valmis kohe pärast nõutud ohutuse kontrolli tegemist, olenemata lennu- ja tööaja piirangutest ning puhkeaja nõuetest, mis on sätestatud komisjoni 5. oktoobri 2012. aasta määruses (EL) nr 965/2012, millega kehtestatakse lennutegevusega seotud tehnilised nõuded ja haldusmenetlused2 ?

____________

1 ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10.

2 ELT 2012, L 296, lk 1.