Language of document :

A Sąd Rejonowy w Gliwicach (Lengyelország) által 2020. március 5-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – D. Spółka Akcyjna kontra W. Zrt

(C-127/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Az alapeljárás felei

Felperes: D. Spółka Akcyjna

Alperes: W. Zrt

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a légi fuvarozónak, amelynek légi járműve egy madárral ütközött, az általa elvégzendő észszerű intézkedések keretében már a légi járatok rotációs rendszerben történő tervezésének szakaszában előre meg kell határoznia a megkövetelt biztonsági ellenőrzés elvégzéséhez elegendő időráhagyást?

Nemleges válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (3) bekezdését, hogy a légi fuvarozónak, amelynek légi járműve madárral ütközött, az általa elvégzendő észszerű intézkedések keretében kötelessége a szolgálati beosztási jegyzéket vagy a személyzet beosztását oly módon kialakítani, hogy a személyzet, a légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárások rögzítéséről szóló, 2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet2 III. mellékletében meghatározott repülési és szolgálati időkorlátoktól és pihenőidő-előírásoktól függetlenül a megkövetelt biztonsági ellenőrzés elvégzését követően azonnal megkezdhesse a repülési szolgálatot?

____________

1 HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.; helyesbítés: L 2019. L 119., 202. o.

2 HL 2012. 296., 1. o.; helyesbítés: HL 2013. L 145., 37. o.