Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Rejonowy w Gliwicach (Polonia) la 5 martie 2020 – D. Spółka Akcyjna/W. Zrt

(Cauza C-127/20)

Limba de procedură: polona

Instanța de trimitere

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Părțile din procedura principală

Reclamantă: D. Spółka Akcyjna

Pârâtă: W. Zrt

Întrebarea preliminară

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/911 trebuie interpretat în sensul că operatorul de transport aerian a cărui aeronavă a intrat în coliziune cu o pasăre este obligat – în cadrul măsurilor rezonabile pe care trebuie să le ia – să includă în planificarea zborului în sistem de rotație o rezervă de timp suficientă pentru a efectua controlul de siguranță necesar?

Și, în cazul unui răspuns negativ:

Articolul 5 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 trebuie interpretat în sensul că operatorul de transport aerian a cărui aeronavă a intrat în coliziune cu o pasăre este obligat – în cadrul măsurilor rezonabile pe care trebuie să le ia – să desemneze un plan de serviciu sau de organizare a echipajului astfel încât să fie pregătit să efectueze activități de aviație imediat după efectuarea controlului de siguranță necesar, independent de limitările privind timpul de zbor și de serviciu și cerințele privind perioada de odihnă prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 965/2012 al Comisiei din 5 octombrie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la operațiunile aeriene2 ?

____________

1 JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol. 12, p. 218.

2 JO 2012, L 296, p. 1.