Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Sąd Rejonowy w Gliwicach (Poljska) 5. marca 2020 – D. Spółka Akcyjna/W. Zrt

(Zadeva C-127/20)

Jezik postopka: poljščina

Predložitveno sodišče

Sąd Rejonowy w Gliwicach

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: D. Spółka Akcyjna

Tožena stranka: W. Zrt

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/911 razlagati tako, da mora letalski prevoznik, katerega zrakoplov je trčil v ptico − v okviru ustreznih ukrepov, ki naj bi jih sprejel – pri načrtovanju letov v rotacijskem sistemu upoštevati časovno rezervo, ki bi zadostovala za izvedbo zahtevanega varnostnega pregleda?

in če je odgovor nikalen:

Ali je treba člen 5(3) Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 razlagati tako, da mora letalski prevoznik, katerega zrakoplov je trčil v ptico − v okviru ustreznih ukrepov, ki naj bi jih sprejel – sprejeti načrt za službe oz. posadko tako, da je pripravljena za opravljanje nalog letenja takoj po zahtevanem varnostnem pregledu, ne glede na omejitve trajanja leta in delovnega časa ter zahtev za počitek iz Priloge III k Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkov za letalske operacije2 ?

____________

1 UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 7, zvezek 8, str. 10.

2 UL 2012, L 296, str. 1.