Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalsko) dne 12. března 2020 – MV v. SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Věc C-137/20)

Jednací jazyk: portugalština

Předkládající soud

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Účastníci původního řízení enteriner

Žalobce: MV

Žalovaná: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Předběžná otázka

Je třeba událost, ke které došlo dne 6. června 2016, kdy byl zrušen let kvůli meteorologickým podmínkám na cílovém letišti, konkrétně proto, že v době odletu nebyly splněny minimální limity horizontální dohlednosti na dráze uvedeného letiště, ani minimální limity vertikální dohlednosti, takže nebyly zaručeny podmínky bezpečnosti požadované na cílovém letišti u dotčeného letadla k provedení přistání, přičemž v následujících hodinách mělo podle předpovědi dojít dokonce ke zhoršení meteorologických podmínek, kvalifikovat jako „mimořádnou okolnost“ ve smyslu čl. 5 odst. 3 nařízení č. 261/20041 , která zprošťuje leteckého dopravce povinnosti platit náhradu?

____________

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. 2004, L 46, s. 1).