Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) den 12. marts 2020 – MV mod SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Sag C-137/20)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Parter i hovedsagen

Sagsøger: MV

Sagsøgt: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Præjudicielt spørgsmål

Skal omstændigheder, som dem, der indtraf den 6. juni 2016, hvorefter en flyvning blev annulleret som følge af meteologiske omstændigheder i destinationslufthavnen, hvor minimumsgrænserne for horizontal visibilitet samt minimumsgrænserne for vertikal visibilitet på landingsbanen ikke var sikret på flyvningens afgangstidspunkt, idet de krævede sikkerhedsbetingelser således ikke var opfyldt ved landingen af det pågældende fly i den pågældende lufthavn, mens prognoserne fortsat viste en forværring af de atmosfæriske betingelser i de følgende timer, kvalificeres som ”usædvanlige omstændigheder” som omhandlet i artikel 5, stk. 3, i forordning nr. 261/2004 1 , som fritager det transporterende luftfartsselskab fra forpligtelsen til at yde kompensation?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11.2.2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 295/91 (EUT 2004, L 46, s. 1).