Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugal) 12. märtsil 2020 – MV versus SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos S.A.

(kohtuasi C-137/20)

Kohtumenetluse keel: portugali

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Põhikohtuasja pooled

Hageja: MV

Kostja: SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos S.A.

Eelotsuse küsimus

Kas sellist juhtumit, nagu toimus 6. juunil 2016, mil lend tühistati ilmastikutingimuste tõttu sihtlennuväljal – konkreetselt, kuna ilmastikutingimused lennu väljumise ajal ei vastanud nimetatud lennujaamas horisontaalnähtavuse miinimumtingimustele ega vertikaalnähtavuse miinimumtingimustele, mistõttu ei olnud tagatud sellised ohutustingimused, mis asjassepuutuva õhusõiduki jaoks sihtlennuväljal maandumismanöövrite läbiviimiseks on nõutud, ning kuna oli antud hoiatus ka ilmastikutingimuste halvenemise kohta hilisematel kellaaegadel, tuleb kvalifitseerida „erakorralise asjaoluna“ määruse nr 261/20041 artikli 5 lõike 3 tähenduses, milles lennuettevõtjale on kehtestatud kompensatsiooni maksmise kohustus?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT 2004, L 46, lk 1; ELT eriväljaanne 07/08, lk 10).