Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugali) on esittänyt 12.3.2020 – MV v. SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

(asia C-137/20)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Pääasian asianosaiset

Kantaja: MV

Vastaaja: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko tilanne, josta oli kyse 6.6.2016 ja jossa lento peruutettiin määräpaikan lentoaseman sääolosuhteiden vuoksi erityisesti siksi, että lennon lähtöaikaan ei voitu taata kiitotien näkyvyyden minimirajoja eteenpäin tai ylöspäin eikä siten voitu taata, että vaaditut turvallisuusvaatimukset täyttyivät mainitulla lentoasemalla ja kyseisen lentokoneen osalta laskeutumista varten, koska lisäksi sääolosuhteiden ennustettiin huononevan seuraavien tuntien aikana, katsottava olevan asetuksen N:o 261/20041 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu poikkeuksellinen olosuhde, joka vapauttaa lentoliikenteen harjoittajan korvausvelvollisuudesta?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).