Language of document :

2020 m. kovo 12 d. Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MV / SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

(Byla C-137/20)

Proceso kalba: portugalu

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: MV

Atsakovė: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Prejudicinis klausimas

Ar 2016 m. birželio 16 d. susiklosčiusios aplinkybės, kuriomis skrydis buvo atšauktas dėl meteorologinių sąlygų paskirties oro uoste, kur minimalios horizontalaus ir vertikalaus nusileidimo tako matomumo ribos lėktuvo pakilimo momentu negalėjo būti užtikrintos ir dėl to reikalaujamos saugumo sąlygos aptariamo lėktuvo nusileidimo manevrui nebuvo tenkinamos, o artimiausiomis valandomis buvo prognozuojamas oro sąlygų pablogėjimas, turi būti kvalifikuojamos kaip „ypatingos aplinkybės“, kaip jos suprantamos pagal Reglamento Nr. 261/20041 5 straipsnio 3 dalį, dėl kurių oro vežėjas atleidžiamas nuo pareigos išmokėti kompensaciją?

____________

1 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 261/2004, nustatantis bendras kompensavimo ir pagalbos keleiviams taisykles atsisakymo vežti ir skrydžių atšaukimo arba atidėjimo ilgam laikui atveju, panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 295/91 (OL L 46, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 7 sk., 8 t., p. 10).