Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 12. martā iesniedza Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugāle) – MV/SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA

(Lieta C-137/20)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Pamatlietas puses

Prasītājs: MV

Atbildētājs: SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA

Prejudiciālais jautājums

Vai tāds notikums kā tas, kas norisinājās 2016. gada 6. jūnijā, kad lidojums tika atcelts meteoroloģisko apstākļu dēļ galamērķa lidostā, it īpaši tāpēc, ka lidojuma izlidošanas brīdī uz šīs lidostas skrejceļa nebija nodrošinātas ne horizontālās redzamības, ne vertikālās redzamības minimālās robežas, un tādējādi nebija izpildīti drošības nosacījumi, kam ir jābūt izpildītiem galamērķa lidostā un saistībā ar attiecīgo gaisa kuģi, lai varētu veikt nolaišanos, turklāt bija paredzēta meteoroloģisko apstākļu pasliktināšanās nākamajās stundās, ir jākvalificē kā “ārkārtēji apstākļi” Regulas Nr. 261/2004 1 5. panta 3. punkta izpratnē, kas gaisa pārvadātāju atbrīvo no pienākuma maksāt kompensāciju?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).