Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Judicial da Comarca dos Açores (Portugalia) la 12 martie 2020 – MV/SATA Internacional – Serviços de Transportes Aéreos SA

(Cauza C-137/20)

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Tribunal Judicial da Comarca dos Açores

Părțile din procedura principală

Reclamant: MV

Pârâtă: SATA Internacional - Serviços de Transportes Aéreos SA

Întrebarea preliminară

Împrejurări precum cele survenite la 6 iunie 2016, în care un zbor a fost anulat din cauza condițiilor meteorologice existente pe aeroportul de destinație, mai exact întrucât la ora decolării nu erau asigurate nici limitele minime de vizibilitate orizontală și nici limitele minime de vizibilitate verticală pe pista aeroportului respectiv, astfel încât nu erau garantate condițiile de securitate impuse pentru manevra de aterizare a avionului în cauză pe aeroportul în discuție, existând chiar o prognoză care indica o agravare a acestor condiții atmosferice în orele următoare trebuie calificate drept „împrejurări extraordinare” în sensul articolului 5 alineatul (3) din Regulamentul nr. 261/20041 care exonerează transportatorul aerian de obligația de despăgubire?

____________

1     Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1, Ediție specială, 07/vol.12, p. 218).