Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. siječnja 2020. uputila Procura della Repubblica di Trento (Italija) – Kazneni postupak protiv XK

(predmet C-66/20)

Jezik postupka: talijanski

Sud koji je uputio zahtjev

Procura della Repubblica di Trento

Stranka u glavnom postupku

XK

Druga stranka u postupku

Finanzamt Münster

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. prvi stavak točku (c) podtočku ii. Direktive 2014/41/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o Europskom istražnom nalogu u kaznenim stvarima1 , u dijelu u kojem se predviđa da tijelo izdavatelj može biti i „bilo koje drugo nadležno tijelo, kako je određeno u državi izdavateljici, koje u dotičnom slučaju djeluje kao istražno tijelo u kaznenom postupku s nadležnošću za prikupljanje dokaza u skladu s nacionalnim pravom”, ali se pritom određuje da se „prije prosljeđivanja tijelu izvršitelju, Europski […] istražni nalog potvrđuje nakon što sudac, sud, istražni sudac ili javni tužitelj u državi izdavateljici pregleda njegovu sukladnost s uvjetima za izdavanje europskog istražnog naloga u okviru ove Direktive, a posebno s uvjetima iz članka 6. stavka 1.”, tumačiti na način da državi članici dopušta da upravno tijelo oslobodi obveze da zatraži potvrdu Europskog istražnog naloga time što to tijelo kvalificira kao „pravosudno tijelo u smislu članka 2. Direktive”?

____________

1     SL 2014, L 130, str. 1.