Language of document :

A Procura della Repubblica di Trento (Olaszország) által 2020. január 24-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – XK elleni büntetőeljárás

(C-66/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Procura della Repubblica di Trento

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

XK

Másik fél

Finanzamt Münster

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló, 2014. április 3-i 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 2. cikke (1) bekezdése c) pontjának ii. pontját – abban a részében, amelyben az úgy rendelkezik, hogy kibocsátó hatóságnak tekinthető továbbá „bármely más, a kibocsátó állam által meghatározott és az adott ügyben a büntetőeljárás során nyomozó hatóságként eljáró illetékes hatóság, amely a nemzeti jog szerint hatáskörrel rendelkezik a bizonyítékgyűjtés elrendelésére”, azt is előírva ugyanakkor, hogy ilyen esetben „az ENYH-nak a végrehajtó hatóság részére történő továbbítását megelőzően meg kell vizsgálni, hogy az ENYH megfelel-e az ezen irányelv értelmében a kibocsátására vonatkozó – különösen a 6. cikk (1) bekezdésében foglalt – feltételeknek, majd egy kibocsátó állambeli bírónak, bíróságnak, nyomozási bírónak vagy ügyésznek érvényesítenie kell azt” –, hogy az lehetővé teszi valamely tagállam számára azt, hogy oly módon mentesítsen egy közigazgatási hatóságot az európai nyomozási határozat érvényesíttetésének kötelezettsége alól, hogy azt „az irányelv 2. cikke értelmében vett igazságügyi hatóságnak” minősíti?

____________

1 HL 2014. L 130., 1. o.