Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Procura della Repubblica di Trento (Italija) il 24. januarja 2020 – Postopek odobritve evropskega preiskovalnega naloga (EPN) zoper XK

(Zadeva C-66/20)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Procura della Repubblica di Trento

Stranka v postopku v glavni stvari

XK

Druga stranka

Finanzamt Münster

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(1)(c)(ii) Direktive 2014/41/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o evropskem preiskovalnem nalogu v kazenskih zadevah1 , v delu, v katerem določa, da se lahko kot odreditveni organ šteje tudi „kateri koli drug pristojni organ, ki ga določi država izdajateljica in deluje v posameznem primeru kot preiskovalni organ v kazenskem postopku, s pristojnostjo odreditve zbiranja dokazov v skladu z nacionalnim pravom“, pod pogojem, da v tem primeru, „evropski preiskovalni nalog, preden se ga pošlje izvršitvenemu organu in po preučitvi njegove skladnosti s pogoji za izdajo evropskega preiskovalnega naloga iz te direktive, zlasti pogoji iz člena 6(1), potrdi sodnik, sodišče, preiskovalni sodnik ali javni tožilec države izdajateljice“, razlagati tako, da omogoča državi članici, da upravni organ oprosti obveznosti, da evropske preiskovalne naloge pošlje v potrditev organu, ki se „v skladu s členom 2 Direktive kvalificira kot pravosodni organ ?

____________

1     UL 2014, L 130, str. 1.