Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgerichtshof (Itävalta) on esittänyt 3.3.2020 – JY

(asia C-118/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgerichtshof

Pääasian asianosaiset

Revision-menettelyn valittaja: JY

Vastapuolena oleva viranomainen: Wiener Landesregierung

Ennakkoratkaisukysymykset

Kuuluuko luonnollisen henkilön, joka, kuten Revision-menettelyn valittaja pääasian oikeudenkäynnissä, on luopunut Euroopan unionin yhden jäsenvaltion kansalaisuudesta ja siten unionin kansalaisuudesta saadakseen toisen jäsenvaltion kansalaisuuden tämän toisen jäsenvaltion kansalaisuuden myöntämisestä hänen hakemuksensa perusteella annetun vakuuttelun mukaisesti ja joka on myöhemmin menettänyt mahdollisuuden saada unionin kansalaisuuden takaisin kyseisen vakuuttelun peruuttamisen myötä, tilanne luonteeltaan ja seuraamustensa vuoksi unionin oikeuden soveltamisalaan, jolloin kansalaisuuden myöntämistä koskevan vakuuttelun peruuttamisessa on noudatettava unionin oikeutta?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, tarvittaessa kansalliset tuomioistuimet mukaan luettuina, jäsenvaltion kansalaisuuden myöntämisestä annetun vakuuttelun peruuttamista koskevan päätöksen yhteydessä todettava, onko vakuuttelun peruuttaminen, joka estää unionin kansalaisuuden takaisin saamisen, kyseisen henkilön tilanteeseen kohdistuvien seurausten osalta unionin oikeuden näkökulmasta tarkasteltuna suhteellisuusperiaatteen mukaista?

____________