Language of document :

Pritožba, ki jo je 30. januarja 2020 vložila Evropska komisija zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 20. novembra 2019 v zadevi T-502/16, Stefano Missir Mamachi di Lusignano in drugi/Komisija

(Zadeva C-54/20 P)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Pritožnica: Evropska komisija (zastopniki: B. Schima, T.S. Bohr, G. Gattinara, agenti)

Druge stranke v postopku: Stefano Missir Mamachi di Lusignano kot dedič Livia Missirja Mamachija di Lusignana, Anne Jeanne Cécile Magdalena Maria Sintobin kot dedinja Livia Missirja Mamachija di Lusignana, Maria Letizia Missir Mamachi di Lusignano kot dedinja Livia Missirja Mamachija di Lusignana, Carlo Amedeo Missir Mamachi di Lusignano, Giustina Missir Mamachi di Lusignano, Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, Filiberto Missir Mamachi di Lusignano

Predlog

Izpodbijana sodba naj se razveljavi v delu, v katerem je Splošno sodišče zaradi smrti Alessandra Missirja Komisiji naložilo povrnitev nepremoženjske škode Marii Letizii Missir in Stefanu Missirju;

Sodišče naj samo odloči o zadevi in tožbo na prvi stopnji zavrže kot nedopustno;

Stefanu Missirju in Marii Letizii naj se naloži plačilo stroškov tega postopka in postopka na prvi stopnji.

Pritožbena razloga in bistvene trditve

Evropska komisija v utemeljitev pritožbe navaja dva pritožbena razloga.

Prvi pritožbeni razlog ima dva dela; s prvim delom se očita napačna uporaba prava pri razlagi pojma oseba „za katero veljajo” Kadrovski predpisi; ta prvi del je usmerjen proti točkam od 48 do 64 izpodbijane sodbe; v okviru drugega dela se podredno uveljavlja napačna uporaba prava pri priznanju pravice do povračila nepremoženjske škode v korist brata in sestre pokojnega uradnika na podlagi Kadrovskih predpisov; ta del je usmerjen proti točkama 134 in 135 izpodbijane sodbe.

V okviru drugega pritožbenega razloga se zatrjuje kršitev obveznosti obrazložitve glede tega, da je bilo Komisiji naloženo povračilo nepremoženjske škode, ki je nastala bratu in sestri pokojnega uradnika iz naslova njegove smrti; ta drugi tožbeni razlog je usmerjen proti točkam od 154 do 168 in od 171 do 172 in 181 izpodbijane sodbe.

____________