Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Oberster Gerichtshof (Austria) la 27 martie 2020 – Bundeswettbewerbsbehörde/Nordzucker AG și alții

(Cauza C-151/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Oberster Gerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurentă: Bundeswettbewerbsbehörde

Intimate: Nordzucker AG, Südzucker AG, Agrana Zucker GmbH

Întrebările preliminare

Cel de al treilea criteriu stabilit de jurisprudența Curții în materie de concurență pentru aplicabilitatea principiului ne bis in idem, și anume cel potrivit căruia trebuie să fie vizată aceeași valoare juridică protejată, trebuie aplicat chiar și atunci când autoritățile de concurență din două state membre sunt chemate să aplice, pentru aceleași fapte și în legătură cu aceleași persoane, pe lângă normele de drept național, de asemenea, aceleași norme de drept al Uniunii (în speță, articolul 101 TFUE)?

Dacă răspunsul la această întrebare este afirmativ:

Într-un astfel de caz de aplicare în paralel a dreptului european și a dreptului național al concurenței este protejată aceeași valoare juridică?

În plus, în vederea aplicării principiului ne bis in idem, este important dacă prima decizie privind amenda adoptată de autoritatea de concurență a unui stat membru a luat în considerare, din punct de vedere factual, efectele unei încălcări a dreptului concurenței asupra celuilalt stat membru, a cărui autoritate de concurență nu s-a pronunțat decât la o dată ulterioară în cadrul procedurii desfășurate în temeiul dreptului concurenței?

O procedură în care, ca urmare a participării unei părți la programul național de clemență, poate fi constatată numai încălcarea de către aceasta a dreptului concurenței constituie, de asemenea, o procedură guvernată de principiul ne bis in idem sau o asemenea simplă constatare a încălcării poate fi efectuată independent de rezultatul unei proceduri anterioare privind aplicarea unei amenzi (într-un alt stat membru)?

____________