Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal de commerce de Bordeaux (Francie) dne 18. listopadu 2019 – Boé Aquitaine SELARL v. Mercialys SA

(Věc C-838/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal de commerce de Bordeaux

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Boé Aquitaine SELARL

Žalovaná: Mercialys SA

Usnesením ze dne 19. března 2020 prohlásil Soudní dvůr (devátý senát) žádost o rozhodnutí o předběžné otázce za zjevně nepřípustnou.

____________