Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de commerce de Bordeaux (Frankrig) den 18. november 2019 – Boé Aquitaine SELARL mod Mercialys SA

(Sag C-838/19)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de commerce de Bordeaux

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Boé Aquitaine SELARL

Sagsøgt: Mercialys SA

Ved kendelse af 19. marts 2020 har Domstolen (Niende Afdeling) fastslået, at anmodningen om præjudiciel afgørelse åbenbart må afvises.

____________