Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal de commerce de Bordeaux (Ranska) on esittänyt 18.11.2019 – Boé Aquitaine SELARL v. Mercialys SA

(asia C-838/19)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal de commerce de Bordeaux

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Boé Aquitaine SELARL

Vastaaja: Mercialys SA

Unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) on 19.3.2020 antamallaan määräyksellä todennut, että tribunal de commerce de Bordeaux’n (Bordeaux’n kauppatuomioistuin, Ranska) 22.3.2019 tekemällään päätöksellä esittämän ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat selvästi.

____________