Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. studenoga 2019. uputio Tribunal de commerce de Bordeaux (Francuska) – Boé Aquitaine SELARL protiv Mercialys SA

(predmet C-838/19)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal de commerce de Bordeaux

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Boé Aquitaine SELARL

Tuženik: Mercialys SA

Rješenjem od 19. ožujka 2020. Sud (deveto vijeće) proglasio je zahtjev za prethodnu odluku očito nedopuštenim.

____________