Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal de commerce de Bordeaux (Frankrijk) op 18 november 2019 – Boé Aquitaine SELARL / Mercialys SA

(Zaak C-838/19)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal de commerce de Bordeaux

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Boé Aquitaine SELARL

Verwerende partij: Mercialys SA

Bij beschikking van 19 maart 2020 heeft het Hof (Negende kamer) het verzoek om een prejudiciële beslissing kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

____________