Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal de commerce de Bordeaux (Franța) la 18 noiembrie 2019 – Boé Aquitaine SELARL/Mercialys SA

(Cauza C-838/19)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal de commerce de Bordeaux

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Boé Aquitaine SELARL

Pârâtă: Mercialys SA

Prin Ordonanța din 19 martie 2020, Curtea (Camera a noua) a declarat cererea de decizie preliminară ca fiind vădit inadmisibilă.

____________