Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Tribunal de commerce de Bordeaux (Francúzsko) 18. novembra 2019 – Boé Aquitaine SELARL/Mercialys SA

(vec C-838/19)

Jazyk konania: francúzština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Tribunal de commerce de Bordeaux

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Boé Aquitaine SELARL

Žalovaná: Mercialys SA

Uznesením z 19. marca 2020 Súdny dvor (deviata komora) vyhlásil návrh na začatie prejudiciálneho konania za zjavne neprípustný.

____________