Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de commerce de Bordeaux (Francija) 18. novembra 2019 – Boé Aquitaine SELARL/Mercialys SA

(Zadeva C-838/19)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de commerce de Bordeaux

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Boé Aquitaine SELARL

Tožena stranka: Mercialys SA

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 19. marca 2020 ugotovilo, da je predlog za sprejetje predhodne odločbe očitno nedopusten

____________