Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam (Alankomaat) on esittänyt 4.3.2020 – VG v. Minister van Buitenlandse Zaken

(asia C-121/20)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Amsterdam

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VG

Vastaaja: Minister van Buitenlandse Zaken

Ennakkoratkaisukysymys

Onko ennakkoratkaisukysymyksiin, jotka on esitetty unionin tuomioistuimelle asioissa, jotka on kirjattu numeroilla C-225/19 ja C-226/19, vastattava toisin, jos sen maan, joka on viisumisäännöstön1 22 artiklassa tarkoitetussa ennalta kuulemisessa vastustanut viisumin myöntämistä hakijalle, nimeä ei ole ilmoitettu tai se ei ole tiedossa?

____________

1 Yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta 13.7.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009 (EUVL 2009, L 243, s. 1).