Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 4. března 2020 – Ferrari SpA v. Mansory Design & Holding GmbH, WH

(Věc C-123/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Ferrari SpA

Žalovaní: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Předběžné otázky

Mohou zpřístupněním vyobrazení celého výrobku veřejnosti vzniknout podle čl. 11 odst. 1 a 2 první věty nařízení Rady (ES) č. 6/20021 práva k nezapsaným (průmyslovým) vzorům Společenství ve vztahu k jednotlivým částem výrobku?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Jaké právní kritérium je nutno uplatnit v rámci posouzení individuální povahy podle čl. 4 odst. 2 písm. b), čl. 6 odst. 1 nařízení (ES) č. 6/2002 při určení celkového dojmu v případě součásti, která je – jako například část karoserie vozidla – začleněna do složeného výrobku? Lze vycházet zejména z toho, zda vzhled této součásti z pohledu informovaného uživatele zcela nesplývá se vzhledem složeného výrobku, ale vykazuje určitou samostatnost a ucelenost tvaru, který umožňuje určit celkový estetický dojem, který je nezávislý na celkovém tvaru?

____________

1 Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství (Úř. věst. 2002, L 3, s. 1).