Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Ferrari SpA protiv Mansory Design & Holding GmbH, WH

(predmet C-123/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Ferrari SpA

Tuženik: Mansory Design & Holding GmbH, WH

Prethodna pitanja

Može li se otkrivanjem cjelokupne slike proizvoda stvoriti neregistrirani dizajn Zajednice za pojedine dijelove proizvoda u skladu s člankom 11. stavkom 1. i člankom 11. stavkom 2. prvom rečenicom Uredbe (EZ) br. 6/20021 ?

U slučaju potvrdnog odgovora na prvo pitanje:

Koji pravni kriterij valja primijeniti u okviru ocjene individualnog karaktera u skladu s člankom 4. stavkom 2. točkom (b) i člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 6/2002 prilikom utvrđivanja ukupnog dojma sastavnog dijela, poput dijela karoserije vozila, koji je ugrađen u složeni proizvod? Može li osobito biti mjerodavno to što se vanjski izgled sastavnog dijela u percepciji upućenog korisnika nije u potpunosti izgubio u izgledu složenog proizvoda, nego je u određenom smislu neovisan i jedinstven, što omogućuje da se ukupan estetski dojam utvrdi neovisno o ukupnom izgledu?

____________

1 Uredba Vijeća (EZ) br. 6/2002 od 12. prosinca 2001. o dizajnu Zajednice (SL 2002., L 3, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 24., str. 45.)